Перші кроки на шляху конструювання одягу

5.3. Характеристика розрахунково-графічних способів побудови креслень деталей одягу форми, покрою, матеріалів, виду й призначення одягу, особливий ностей статури людини й ін. збільшення можуть мати поло жительное й негативне значення. Збільшення, що мають від рицательное значення величини, указують на необхідність
зменшення розміру тіла для одержання одягу реальної ши рины (вільної, напівприлягаючої або прилягаючої) із силь але розтяжних ( 2-й або 3-й груп розтяжності) трикотажних
полотен або дуже вузької на тих або інших ділянках тіла в убрання ных, театральних і т.п. костюмах.
В одязі із тканини, шкіри, хутра й т.п. збільшення мають поло жительные значення величини. Такі збільшення додають до
розмірам тіла. Їхня величина складається: з мінімально до пустимой; на товщину пакета; на волю рухів; одержання
форми, рельєфу й пластики її поверхні.
Мінімально припустиме збільшення (nmin) - служить для забезпечення нормального функціонування організму (подиху, кровообігу й т.п.) і мінімальної волі рухів. Вона призначається для таких обхватных вимірів, як Ош, Ог1М, Від, |об, Оп. Величина такого збільшення становить 1,5-2% від абсолют ного значення розмірної ознаки.
Збільшення на товщину пакета (Пп) - це збільшення, ураховую щая товщину нижележащих шарів матеріалу одягу. Для верх їй одягу першого шару (платтів, сорочок, блуз, штанів і т.п.) і
білизни збільшення Пп дорівнює нулю, тому що товщина матеріалів
білизни досить мала й не перевищує 0,05-0,75 мм. Для ос тальных виробів вона встановлюється з розрахунку 0,5 див на 1 мм
нижележащих шарів матеріалу. Товщина традиційних матери алов верху для пальто (драп, сукно й т.п.) становить 0,2-0,3 див,
товщина тканин, використовуваних для костюма (трико, твід і т.п.),
становить 0,1-0,15 див, для куртки із плащових матеріалів -
0,08-0,12 див, для плаття - 0,05-0,08 див, сорочки, блузи -
0,05-0,07 див. Товщина матеріалів подкладки коливається від 0,05
до 0,75 див, прокладки - від 0,05 до 0,09 див, що утеплює пуття ладки (1 шар синтепона) від 0,1 до 0,3 див. Крім того, до складу
збільшення на пакет входить мінімально необхідне збільшення на
товщину повітряного прошарку (Пп), що встановлюють ис ходячи з товщини пакета (d). Вона дорівнює
- для пальто, піджака П" = 2,5d, - для куртки із плащових і т.п. матеріалів Пв = 3,5^, - для плаття Пв = 3d. [...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282]