Перші кроки на шляху конструювання одягу

Розділ 5. Характеристика способів і методів побудови креслень деталей одягу
Незважаючи на велику кількість способів, створених за столітній період, їхні відмінності обумовлені етапами роботи над кресленням, місцем розташування осей координат, інформацією про розмірах і формі тіла й одягу, технологією розрахунку координат крапок і розмірів ділянок креслень, використовуваних графічних прийомів і ін.
5.3.2. Етапи роботи над кресленням Процес побудови креслень ТБКО складається звичайно з декількох етапів, які може бути від двох до шести. Нижче наведено зміст кожного етапу.
Перший етап - підготовка вихідної інформації для побудови креслення. Вона включає аналіз композиційний^-композиційних-композиційні-конструктивно-композиціАЕих ознак моделі й технологічний^-технологічні-конструктивно-технологічні характеристики матеріалу, інформацію про форму й розмір тіла, представляющую собою метричну (розмірні ознаки) і морфологічну характеристики (для індивідуальної фігури) або антропометричну характеристику типової фігури.
Другий етап - виконання попереднього розрахунку елементів конструкції з метою визначення основних габаритних розмірів ліфа, його частин (спинки, переду, пройми) і параметрів рукава, а також оцінка погодженості основних частин конструкції між собою.
Третій етап - розрахунок і побудова базисної сітки креслення в відповідності з даними попереднього розрахунку.
Четвертий етап - розрахунок і побудова основної схеми креслення, обумовленої покриємо виробу, тобто ця побудова середньої лінії спинки й переду, лінії горловини, лінії пройми виробу й верхніх вытачек на опуклість грудей і лопаток.
П'ятий етап - розрахунок і побудова основних, формотворних ліній і елементів типового базового креслення, а саме бічних ліній і талиевых вытачек.
Шостий етап - перевірка якості побудови креслення типовий базової основи (ТБК) або базової конструктивної основи (БКО).
У деяких способах можуть отсутствовать другий і шостий етапи, а третій, четвертий і п'ятий - об'єднані в один.
5.3.3. Вихідна інформація про розміри й форму тіла людини Для характеристики тіла людини використовують від 2 до 40 вимірів. Число вимірів залежить: від виду одягу - чим виріб складніше, тим їхнє число більше; від суб'єкта - якщо він обез [...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282]