Перші кроки на шляху конструювання одягу

Глава 12. Особливості конструювання дитячого одягу
Матеріали й інструменти: міліметровий папір, креслярські інструменти, олівці, лінійка, сантиметрова стрічка, методичні вказівки по побудові креслення.
Література: (1)-(18).
Завдання 1. Розрахувати й побудувати креслення ТБКО плечовий одягу для дітей дошкільного віку. Завдання 2. Розрахувати й побудувати креслення ТБКО втачного
рукава плечового одягу для дітей дошкільного віку.
Завдання 3. Розрахувати й побудувати креслення ТБКО штанів для дітей дошкільного віку. Вимоги до звіту
У звіті до завдання представляються креслення з додатком необхідних розрахунків, малюнки побудованих креслень розгорнень деталей. Всі креслення виконуються в масштабі 1:2 і оформляються як технічний документ.
^ Питання для самоперевірки
1. На які вікові групи ведеться побудова креслень дитячого одягу? 2. У яких вікових групах допускається побудова креслень без обліку полових ознак дітей? 3. Які способи проектування креслень використовують при проектуванні дитячого одягу? 4. Для чого виконують попередній розрахунок при побудові креслень дитячого одягу? 5. Назвіть виміру тіла ребенка, використовувані при побудові сітки креслення. 6. Як визначають розчин плечової й нагрудної вытачек? 7. Назвіть зони переносу вытачек в одязі для дітей дошкільного віку. 8. Які розмірні ознаки використовують для побудови поясний одягу? 9. Назвіть основні лінії сітки креслення поясного одягу. 10. Які виміри використовують для визначення ліній сітки поясний одягу? [...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282]