Перші кроки на шляху конструювання одягу

Глава 12. Особливості конструювання дитячого одягу
Закінчення таблиці 12.10
Величи № Елемент ТБКО Розрахункова формула
на, див
Ширина передньої повна3Н5 = Н3Н6 = 0,25ШН - 0,5 х
25. 7,0 винки внизу х2 = 0,25 -40-0,5-2 З'єднати крапки Н5 і Яг. Крапку перетинання з лінією коліна
26. позначити буквою ДО^
27. Допоміжна крапка Kg K5Kfi = 0,5 - 0,75 0,5 28. З'єднати крапки Я2, Kg і Н^ плавної кривої Положення крокового шва 29. ДО3ДО7 -ДО3Кб 8,0 на лінії коліна З'єднати ДО7 і Нб допоміжній прямій, перетинання з лини 30. їй Я1Я5 позначити буквою Я8
31. Допоміжна крапка FQ Яякя = (0,7-0,5)Я*Я7 Провести кроковий зріз передньої половинки через крапки Я5, ДО7, 32. ДО* і НЛ
Прогин нижнього зрізу пе 33. Н 3Н 31=0,5-1,0 0,1 редней половинки
Ширина задньої половинки
34. Н4Н8 = Н4Н9 = 0,25Ш" + 1 9,0 унизу
Ширина задньої половинки
35. ДО4ДО9 = K4K10 = K3Kg + 1 12,5 на рівні коліна
36. З'єднати крапки Ня, ДО9 і Я^ 37. Вершина крокового зрізу KqKq = ДО7Ккя5 - 0,5 38. ДО9КП = 0,5ДО9Я9 Допоміжні крапки
KnKi2 = 0,5-0,75
Кц И К|2, Я10
ЯЙЯ1П = 0,5ЯЛЯ7
Із крапки Я\про опустити перпендикуляр, на якому відкласти отре зок Я|ояц. Ящяп = 1,0-1,5 див
Провести лінію середнього зрізу задньої половинки штанів через точ 39. ки Т10, Б5, Б, ЯП ія9
Допоміжні крапки Кз К|ок[3 -0,5К|оя2 40. І ДО]4 ДО ПК, 4= 1-1,5 див Провести бічний зріз задньої половинки через крапки Tg, Б2ь Б2, 41. Оформити низ задньої половинки із прогином долілиць у крапці Н4. Ве 42. личина прогину 1-1,5 див. Т10Б5Я1,Я9 + Т5Б|С|Я5 =
43. Перевірка побудови 48,3 = Д1ПЯ =26,2+22,1
[...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282]