Перші кроки на шляху конструювання одягу

Практичне завдання до глави 5
9. Перелічите способи побудови креслень розгорнень форми, заданих фізичним об'ємним тілом. 10. Назвіть способи, у яких розгортається поверхность, що, задана віртуально. 11. Де й для яких виробів застосовують координатний спосіб? 12. Перелічите основні етапи роботи над кресленням. 13. Що розуміють під осями координат при побудові креслень деталей одягу? i14. Назвіть основні варіанти завдання осей координат при побудові креслень деталей. р5. Назвіть число й номенклатуру розмірних ознак, використовуваних у розрахунково-графічних способах конструювання. |б . Назвіть основні види формул, за допомогою яких визначають координати шуканих крапок у розрахунково-графічних способах. Яким з них і чому віддається перевага?
17. Що варто розуміти під збільшенням? 18. Назвіть фактори, що визначають величину збільшень. 19. Що являє собою мінімально припустиме збільшення? 20. Як можна встановити величину збільшення на товщину матеріалу? 21. Назвіть збільшення на волю рухів. Як установлюється їхня величина? 22. Що являє собою збільшення на одержання форми? 23. Як при визначенні величин збільшень на форму враховується її конфігурація? 24. Чи можна по вимірах віртуального зображення форми визначити величину збільшень? 25. Як ураховують при визначенні збільшень розміри тіла людини? 26. Назвіть варіанти розподілу збільшення по лінії грудей між її складовими частинами. 27. Як установлюють ширину виробу по лінії грудей? Який з способів найбільш кращий? 28. Назвіть основні способи побудови елементів конструкції плечового пояса. 29. Назвіть основні способи визначення розчинів верхніх вытачек. 30. Назвіть основні способи визначення параметрів формотворних елементів тазостегнової ділянки конструкції (розчинів талиевых вытачек і розширення - заужения по лінії стегон). [...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282]