Перші кроки на шляху конструювання одягу

5,4. Порівняльний аналіз технологій рішення основних завдань конструювання 105
5.4. Порівняльний аналіз технологій рішення основних завдань конструювання 5.4.1. Постановка завдання Під технологією конструювання розуміється сукупність способів, методів і прийомів, використовуваних при побудові креслень, що дозволяють вирішити певну конструкторську завдання.
До основних конструкторських завдань ставляться: визначення основних габаритних розмірів частин і елементів конструкції і їхнє параметричне вв'язування; параметрична й геометрична відповідність елементів опорної поверхні конструкції розмірам і формі тіла;
рішення завдань параметричної й геометричної відповідності бічної утворюючої поверхні конструкції одягу розмірам і формі тіла й моделі.
5.4.2. Порівняльний аналіз способів визначення габаритних розмірів частин і елементів конструкції Рішення першого завдання - визначення основних габаритних розмірів частин і елементів конструкції і їх параметричної ув'язування виконується на етапі попереднього розрахунку конструкції. Такий розрахунок уперше був запропонований і розроблений И. А. Тер-Овакимяном (ЦНИИШП) і використовується у всіх промислових способах побудови креслень: Росзитлп, МГУДТ, ЦОТШЛ і ін.
У роботах буд.т.зв., проф. Л. П. Шершневий було доведено, що визначення ширини виробу по Ог1, або Ог", можливо тільки для типових фігур не більше 104 розміру, що очевидно з мал. 5.16. Для фігур більших розмірів горизонтальні рівні відповідних крапок, через які проходить вимір Ог|| (виступаючих крапок лопаток і груди), можуть перебувати на значному відстані друг від друга (до 18 див). У цих випадках не представляється можливим виконати виміру Ог|| згідно вимогам стандарту.
Для визначення Шиз (ширини сітки креслення) у методиці Росзитлп уведене поняття «сумарна ширина тіла в області груди», що складається із суми ширини ділянок тіла, максимальні розміри, що мають, на цій лінії, а саме
ш"3 = шс + шпр + шп.
[...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282]